عنوان و تاریخ برگزاری همایش سالانه روز مددکار اجتماعی مشخص شد

عنوان و تاریخ برگزاری همایش سالانه روز مددکار اجتماعی  مشخص شد
بیست و نهمین همایش سالانه انجمن مددکاری اجتماعی با موضوع “مددکاری اجتماعی و نظم اجتماعی” برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و دبیر علمی این همایش اعلام کرد، نظر به اهمیت... 

آخرین موضوعات