گزارشی از همایش سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده

گزارشی از همایش سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده
همایش سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده در پردیس دانشگاه علامه طباطبایی صبح امروز با حضور مسئولین کشوری، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تعداد زیادی از اساتید ، دانشجویان و کارشناسان حوزه اجتماعی آغاز گردید. بخش اول  سخنرانی و عرض خیر مقدم... 

آخرین موضوعات