نظام جامع حمایتی تا پایان امسال در سراسر کشور اجرا می شود

نظام جامع حمایتی تا پایان امسال در سراسر کشور اجرا می شود
اراک – دستیار معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور گفت: نرم افزارهای نظام جامع حمایتی در استان های مرکزی، تهران، یزد، خراسان رضوی و فارس به صورت الگو درحال اجراست و تا پایان سال جاری در سراسر کشور اجرا می شود. به گزارش ایرنا،... 

آخرین موضوعات