همایش تخصصی مددکاری و سلامت اجتماعی برگزار شد

همایش تخصصی مددکاری و سلامت اجتماعی  برگزار شد
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی ظهر امروز در این همایش گفت: یکی از ابرازهای مناسب برای جلوگیری از کاهش آسیب‌های اجتماعی تحکیم بنیان خانواده است که باید مورد توجه قرار گیرد. ابوالقاسم نصراللهی اظهار داشت: کانون خانواده... 

آخرین موضوعات