همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده برگزار می شود

همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده برگزار می شود
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده برگزار می شود. سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه ریزی برای تحکیم بنیان خانواده موضوعی است که در دین مبین اسلام بر آن تاکید شده است. در اصل ۱۰ و ۲۱... 

آخرین موضوعات