چرایی افزایش همخانه شدن دختران و پسران

چرایی افزایش همخانه شدن دختران و پسران
مهمترین مساله ویران کننده خانواده‌های ایرانی در سال‌های گذشته طلاق بوده است. آمار طلاق مخصوصا در شهر تهران در سال‌های گذشته همواره روند صعودی داشته است. در حال حاضر بر اساس آمارها از هر 4 ازدواج تهرانی‌ها یکی از آن‌ها به طلاق منجر می‌شود. سخت بودن... 

آخرین موضوعات