زوجین جوان ما دچار “همسازی” شده اند

زوجین جوان ما دچار “همسازی” شده اند
یک جامعه شناس گفت: دختران و پسرانی که پیش از ازدواج دارای دوستان دختر و یا پسر هستند، پس از ازدواج به علت آنکه همواره همسر و روابط خود را با دوران مجردی مقایسه می‌کنند، دچار نارضایتی‌های متعدد در زندگی زناشویی می‌شوند. امان الله قرایی مقدم در گفت‌وگو... 

آخرین موضوعات