هم اندیشی «حاشیه نشینی؛ چالش امروز، بحران فردا» توسط خبرگزاری مهر برگزار می شود.

هم اندیشی «حاشیه نشینی؛ چالش امروز، بحران فردا» توسط خبرگزاری مهر برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری مهر در طول یک ماه و نیم، ۷۶ گزارش را در قالب یک پرونده ویژه به بررسی مسئله حاشیه نشینی اختصاص داد و به دنبال آن در نظر دارد با برگزاری هم اندیشی «حاشیه نشینی؛ چالش امروز، بحران فردا» این مهم را با حضور مسئولان، اساتید جامعه... 

آخرین موضوعات