انتخابات هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران تا ساعاتی دیگر

انتخابات هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران تا ساعاتی دیگر
جلسه مجمع  روز چهارشنبه مورخ۱/۸/۱۳۹۲ از ساعت ۱۳ لغایت ۱۵ برگزار می گردد. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران از برگزاری انتخابات هیئت مدیره این انجمن در روز چهارشنبه اول آبان ماه خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، انجمن مددکاران اجتماعی ایران در اطلاعیه ای... 

آخرین موضوعات