آشنایی با دکتر موریس ستودگان

آشنایی با دکتر موریس ستودگان
با توجه به استقبال قابل توجه مددکاران اجتماعی و روانشناسان و سایر متخصصین علوم یاورانه (از استانهای مختلف) از “گروه بزرگ مددکاران اجتماعی ایران در تلگرام” و امکان بهره مند شدن از حضور، دانش و تجارب فرهیختگان مددکار اجتماعی و اساتید ایرانی دانشگاههای... 

فراخوان وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی جهت همکاری داوطلبانه

فراخوان وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی جهت همکاری داوطلبانه
وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران، با هدف نیل به اهداف متعالی تخصصی، ترویج گسترده اخبار و اطلاعات حوزه سلامت اجتماعی در سطوح مختلف و متنوع در جامعه مجازی و همچنین، اجرای سیاستها و برنامه ریزی های تیم تخصصی این وبسایت، از کلیه کسانی که مایل به همکاری... 

آخرین موضوعات