زمین لرزه بار دیگربه بزرگی 6/3 درجه ورزقان آذربایجان شرقی را لرزاند

زمین لرزه بار دیگربه بزرگی 6/3 درجه ورزقان آذربایجان شرقی را لرزاند
تهران -زمین لرزه ای به بزرگی 6/3 درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت اولبه بامداد دوشنبه ورزقان در استان آذربایجان شرقی را لرزاند. به گزارش گروه اخبار شب ایرنا ، شبکه های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران... 

آخرین موضوعات