وضعیت اجتماعی در ایران نگران‌کننده است

وضعیت اجتماعی در ایران نگران‌کننده است
رئیس انجمن  مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه وضعیت اجتماعی در ایران نگران‌کننده است، بر ضرورت تلاش برای توسعه و جدی‌تر دیده شدن امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه تاکید کرد. حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران... 

آخرین موضوعات