تحلیل وضعیت خودکشی در کشور-موسوی چلک

تحلیل وضعیت خودکشی در کشور-موسوی چلک
سیدحسن موسوی چلک با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه سیستم ثبتی دقیقی برای آمار خودکشی در کشور وجود ندارد اظهار کرد: شاخص کلی خودکشی در کشور طی سالهای گذشته تاکنون بین شش تا هفت به ازای هر 100 هزار نفر است و طی سال‌های گذشته در کشور... 

آخرین موضوعات