وظایف/کارکردهای کلینیکهای مددکاری اجتماعی

وظایف/کارکردهای کلینیکهای مددکاری اجتماعی
سخن گفتن پیرامون یک سازمان غیر دولتی که محور فعالیت هایش ارائه خدمات اجتماعی و معنوی است و نه تولیدِ یک فراورده مادی، و گروه مشتریانش عموماً افرادی آسیب دیده یا نیازمند یاری اند، حساسیت بسیاری می طلبد. اما به هر حال کلینیکهای مددکاری اجتماعی بخش مهم... 

آشنایی با مددکاری اجتماعی و وظایف آن

آشنایی با مددکاری اجتماعی و وظایف آن
مقدمه سوابق تاریخی حرفه مقدس مددکاری اجتماعی حاکی از این است که همواره خیراندیشان, خدمات انسان دوستانه خود را به صورت های مختلف, اما با اهداف یکسان که همانا کمک به نیازمندان و مردم جامعه بوده ارائه می دادند.صورت اولیه کمک به محرومان بدون برنامه و سازمان... 

آخرین موضوعات