پایتخت طلاق در جهان

پایتخت طلاق در جهان
لندن به عنوان پایتخت طلاق در جهان شناخته شد. بنابر یک گزارش جدید هزاران نفر از اتباع چینی، روسی، آمریکا و اروپایی ساکن در لندن در مقابل قضات انگلیسی زندگی زناشویی خود را پایان می‌دهند. «ساندرا دیویس»، مدیر دپارتمان حقوق خانواده در این کشور گفت:‌ انگلیس... 

آخرین موضوعات