پایگاههای خدمات اجتماعی استان البرز

پایگاههای خدمات اجتماعی استان البرز
 پایگاههای خدمات اجتماعی حصار ، خرمدشت  اسلام آباد ، حیدر آباد و فردیس نزدیک به  دو سال پیش ، با هدف ارتقاء سطح سلامتی و زندگی مردم ساکن در منطقه ، پیشگیری ، کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی فعالیت خود را در زمینه های مختلف آموزشی ، درمانی ، مددکاری اجتماعی... 

آخرین موضوعات