حال و روز پدر 13 ساله؛ دلنگران بیماری و درمان فرزند!

حال و روز پدر 13 ساله؛ دلنگران بیماری و درمان فرزند!
جوان‌ترین پدر ایران این روز‌ها نگران تامین هزینه‌های بیماری قلبی نوزادش است با این حال به دلیل سن کمش هیچ کس به وی کار نمی‌دهد و هر روز دست خالی از میدان کار روز مزدی به خانه بار می‌گردد. به گزارش پارسینه،  دو ماه قبل دختر و پسر جوانی به ثبت و احوال... 

آخرین موضوعات