ممانعت از پذیرش مددکاران اجتماعی در دانشگاه ها بدون آزمون علمی

ممانعت از پذیرش مددکاران اجتماعی در دانشگاه ها بدون آزمون علمی
بنام خدا جناب آقای دکتر فرهادی ، وزیر محترم علوم ، تحقیقات وفناوری سلام علیکم نیم قرن پیش ، حرفه مددکاری اجتماعی در این دیار متولد شد. در این سالها این علم و حرفه با فراز و نشیبهایی در خدمت افراد ، گروهها و جامعه قرار گرفت و تلاش کرد تا با توانمندسازی افراد... 

آخرین موضوعات