مرجع صدور پروانه فعالیت مراکز مشاوره کیست؛ سازمان بهزیستی یا نظام روانشناسی؟

مرجع صدور پروانه فعالیت مراکز مشاوره کیست؛ سازمان بهزیستی یا نظام روانشناسی؟
صدور پروانه مراکز روانشناسی و مشاوره که اجازه فعالیت در حوزه روانشناسی را به عنوان یکی از مهمترین نیازهای دنیای امروز صادر می‌کند، به گفته سازمان بهزیستی در اختیار این ارگان است، در حالی که سازمان نظام روانشناسی هم خود را عهده‌دار این مسئولیت معرفی... 

فرصت شغلی جدید برای مددکاران اجتماعی

فرصت شغلی جدید برای مددکاران اجتماعی
مرکز مشاوران قوه قضاییه از متقاضیان پروانه مشاوره خانواده ثبت نام می‌کند مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به منظور اعطای «پروانه مشاوره خانواده» در حوزه‌های روانشناختی، مددکاری اجتماعی، مشاوره حقوقی-مذهبی و «مجوز تأسیس مرکزمشاوره... 

آخرین موضوعات