«خشونت» رتبه دوم پرونده‌های سیستم قضایی

«خشونت» رتبه دوم پرونده‌های سیستم قضایی
تغییر سبک زندگی، آسیب‌های خشم در جامعه را کاهش می‌دهد «خشونت، اعتیاد و طلاق!» اینها 3آسیبی هستند که گفته می شود جوانان را تهدید می کند. نگرانی ها از این ماجرا تا آنجا بالا رفته است که وزارت ورزش و جوانان تصمیم گرفته برای کنترل مورد اول یعنی «خشم» با همکاری... 

آخرین موضوعات