مددکاران، پزشکان اجتماعی خانواده های نیازمند

مددکاران، پزشکان اجتماعی خانواده های نیازمند
سید ابوالفضل پرپنجی روز سه شنبه در نشست روسای ادارات، کارشناسان و مددکاران خانواده کمیته امداد آذربایجان غربی افزود:‌ شغل مددکاری، کاری مقدس و با اهمیت است و باید این نعمت الهی را پاس بداریم و خداوند را از بابت این نعمت شگرکزار باشیم. وی اضافه کرد:‌... 

آخرین موضوعات