وزیر اسبق بهداشت: دولت مخدر رایگان به معتادان بدهد

وزیر اسبق بهداشت: دولت مخدر رایگان به معتادان بدهد
مسعود پزشکیان نماینده مجلس و وزیر اسبق بهداشت به رابطه عرضه و تقاضا در موضوع اعتیاد اشاره کرد و گفت: دولت باید برای کنترل تقاضای مواد مخدر، کنترل عرضه را در دست بگیرد. مسعود پزشکیان در مورد طرح توزیع مواد مخدر از سوی دولت میان معتادان که پیشنهاددهنده‌اش... 

آخرین موضوعات