نام “پزشک خانواده” درست انتخاب نشده است

نام “پزشک خانواده” درست انتخاب نشده است
نایب رئیس اول شورای عالی نظام پرستاری گفت: نامگذاری نادرست “پزشک خانواده” برای برنامه مترقی تامین سلامت خانواده ها ابهام آمیز است و آن را به یک هدف جزئی و ناچیز تبدیل کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عباس زاده افزود: انتخاب و برگزیدن نامی مناسب... 

آخرین موضوعات