پوستر “روز جهانی مددکاری اجتماعی” توسط فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی رونمایی شد

پوستر “روز جهانی مددکاری اجتماعی” توسط فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی رونمایی شد
فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی ضمن رو نمایی از پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی ( 21 مارس 2017 ) از کلیه تشکلهای و سازمانهای صنفی مددکاری اجتماعی در سرتاسر جهان خواست تا پوستر را به زبان بومی کشور خودشان ترجمه و برای بارگزاری به وب سایت فدراسیون ارسال نمایند.... 

پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی

پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی
ماه مارس میلادی ، ماه مددکاری اجتماعی و 18 مارس سال 2014  ، مصادف با 27 اسفند سال 1392 روز جهانی مددکاری اجتماعی نامگذاری شده است ویک فرصت سالانه و مغتنمی برای دفاع از رویکرد مددکاری اجتماعی در سیاست گذاریهای اجتماعی خواهد بود. موضوع امسال : ارائه راه کارهای... 

آخرین موضوعات