پوستر تبریک روز جهانی مددکاری اجتماعی ، هدیه به شما

پوستر تبریک روز جهانی مددکاری اجتماعی ، هدیه به شما
وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی-  26 اسفند ماه مصادف است با 17 مارس و روز جهانی  مددکاری اجتماعی ، که به رسم هر سال، در سومین سه شنبه ماه مارس برگزار می شود.این روز شکوهمند را به جامعه مددکاران اجتماعی ایران تبریک عرض می نماییم. گروه طراحی وب سایت تخصصی مددکاران... 

آخرین موضوعات