پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی 2018 رونمایی شد/ شعار محیط زیست ادامه دارد

پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی 2018 رونمایی شد/ شعار محیط زیست ادامه دارد
روز جهانی مددکاری اجتماعی در سال ۲۰۱۸ بیستم مارس مصادف با ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۶ خواهد بود. پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی در وبسایت فدراسیون جهانی بارگذاری شد و شعار توسعه اجتماعی و پایداری زیست محیطی که سال گذشته انتخاب شده بود در آن تکرار شده است. این... 

آخرین موضوعات