اردبیل از امکانات کافی برای پیشگیری از اعتیاد برخوردار است

اردبیل از امکانات کافی برای پیشگیری از اعتیاد برخوردار است
رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل گفت: استان اردبیل به لحاظ منابع انسانی و کارشناس برای پیشگیری ازا عتیاد از ظرفیت بالایی برخوردار است. به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اردبیل / الله شکر فخیمی افزود: وجود بیش از 2 هزار و 500... 

آخرین موضوعات