تحلیل رفتارهای پرخطر نسل جدید

تحلیل رفتارهای پرخطر نسل جدید
این پژوهش توسط خسرو رشید نگارش و در شماره 57 فصلنامه رفاه اجتماعی منتشر شده‌است. طبق داده‌های پژوهش 35.2 درصد از نوجوانان ایرانی تجربه کشیدنِ سیگار، 51.5 درصد از آن‌ها تجربه قلیان کشیدن، 30.4 درصدِ آن‌ها تجربه رابطه جنسی با میل خود، 9.7 درصدشان تجربه اقدام... 

بدون پژوهش برنامه‌ریزی نکنیم و تصمیم نگیریم

بدون پژوهش برنامه‌ریزی نکنیم و تصمیم نگیریم
“چند سالی است که در هفته پژوهش مراسم تقدیر از پژوهشگران در سطوح ملی و استانی توسط دستگاههای مختلف برگزار می شود.این اقدام فی نفسه ارزشمند است.اما نکته اینجاست که چقدر یافته های پژوهشی مبنای برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها در حوزه امور اجتماعی قرار... 

آخرین موضوعات