گرایشهای رشته علوم اجتماعی در دوره لیسانس کاهش یافت

گرایشهای رشته علوم اجتماعی در دوره لیسانس کاهش یافت
رئیس کارگروه علوم اجتماعی شورای تحول گفت: رشته های مقطع کارشناسی علوم اجتماعی از ۶ رشته به ۴ رشته کاهش یافت و بازنگری ۴ رشته مذکور تا پایان نیمسال دوم تحصیلی انجام می شود. به گزارش وبسایت تخصصی مددکاران اجتماعی به نقل از مهر؛ غلامرضا جمشیدی‌ها با اشاره... 

آخرین موضوعات