پیام رئیس انجمن به مناسبت روز خبرنگار

پیام رئیس انجمن به مناسبت روز خبرنگار
خبرنگاران طلایه داران بی ادعای آگاهی ومطالبه گری  جامعه سالم جامعه­ ای مملو از صداقت، عدالت، خردمندی، راستی و نشاط است و در ایجاد چنین جامعه ای، اصحاب رسانه نقش اساسی دارند. خبرنگاران متعهد بر فضای پر از صدق و کذب دنیای امروز، نور حقیقت می تابانند و... 

آخرین موضوعات