شهرستان بدون طلاق در ایران

شهرستان بدون طلاق در ایران
شهرستان چالدران در شمال غرب استان آذربایجان غربی با 54 هزار نفر جمعیت شهرستان بدون طلاق کشور در سال جاری بوده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، به نقل از ایرنا، شهرستان چالدران در شمال غرب استان آذربایجان غربی با 54 هزار نفر جمعیت شهرستان بدون طلاق... 

آخرین موضوعات