چاپ کتاب امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه

چاپ کتاب امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه
 رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به چاپ کتاب امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه گفت: این کتاب در سه بخش (اسناد و قوانین بالادستی حوزه اجتماعی، گزارش‌های سیاستگذاری اجتماعی از کمیته‌های علمی و مقالات) تدوین شده است. سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو... 

آخرین موضوعات