پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری در دانشگاه یزد

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری در  دانشگاه یزد
رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد با اشاره به مقاطع تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی در این دانشگاه گفت: در سال تحصیلی آینده در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو خواهیم پذیرفت. به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از یزد، توکلی روز گذشته در نخستین همایش دانشجویان... 

آخرین موضوعات