محورهای موضوعی اولین کانال رسمی مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام

محورهای موضوعی اولین کانال رسمی مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام
در کانال رسمی مددکاری اجتماعی ایران به موارد ذیل پرداخته خواهد شد قابل به ذکر است، پیرو اطلاع رسانی قبلی، برنامه های قابل ارائه در کانال بصورت هفتگی اعلام خواهند شد. *** آشنایی عمومی و تخصصی با مددکاری اجتماعی *** آشنایی هر چه بیشتر با تفاوتهای حرفه مددکاری... 

آخرین موضوعات