1200 نفر عضو کانون مددکاران اجتماعی ایران هستند

1200 نفر عضو کانون مددکاران اجتماعی ایران هستند
رئیس کانون مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه کانون مددکاران از سال 1342 تشکیل شد، گفت: هم اکنون این کانون با هزار و 200 نفر عضو در 20 استان کشور شعبه داشته و فعالیت می کنند. به گزارش خبرنگار مهر، حسن موسوی چلک  در جمع مددکاران استان گیلان افزود: از برنامه... 

آخرین موضوعات