به بهانه فوت ۵ نفر از زنان معتاد جمع‌آوری شده؛ آیا کمپ شفق امن بوده است؟

به بهانه فوت ۵ نفر از زنان معتاد جمع‌آوری شده؛ آیا کمپ شفق امن بوده است؟
کمی قبل، شاید همین 10 سال قبل، برای دیدن معتادان متجاهر باید به کوچه و پس‌کوچه‌های شهر سرک می‌کشیدی. حتی وقتی به کوچه و پس‌کوچه‌های محله‌هایی که شهرت داشتند به حضور معتادان می‌رفتی هنوز هم خبری از حضور زنان معتاد نبود. حالا اما در یک پیاده‌روی چند... 

روایتهای تکان دهنده معتادان از کمپ شفق

روایتهای تکان دهنده معتادان از کمپ شفق
«53 نفر از معتادانی که به شفق آورده شدند اسهال خونی گرفتند و مردند»، «انترن به بچه‌ها می‌گفت اگر برایم برقصید داروی سرماخوردگی می‌گیرید»، «پایم را از خط زرد آن‌طرف‌تر گذاشتم و تا سرحد مرگ با لوله سبز کتک خوردم» و… اینها همه روایت‌های معتادانی است... 

آخرین موضوعات