مددکاری اجتماعی نیازمند بازنگری جهانی

مددکاری اجتماعی نیازمند بازنگری جهانی
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه مددکاری اجتماعی باید نیازمحور، آینده‌نگر، خانواده محور و جامعه محور باشد، گفت: مددکاری اجتماعی برای تاثیرگذاری در زندگی مردم نیازمند بازنگری اساسی در سطح جهانی است. سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو... 

آخرین موضوعات