چین میزبان کنفرانس مددکاری اجتماعی منطقه آسیا و اقیانوسیه

چین میزبان کنفرانس مددکاری اجتماعی منطقه آسیا و اقیانوسیه
بیست و چهارمین  کنفرانس مشترک مددکاری اجتماعی منطقه آسیا و اقیانوس آرام ،با عنوان چالشها و مسئولیتها -” مددکاری اجتماعی نوآورانه و توسعه پایدار” از 25 الی 29 اکتبر، سال 2017 در شنژن، چین برگزار می شود. لینک وب سایت کنفرانش مددکاری اجتماعی در چین منبع-... 

آخرین موضوعات