کنگره بین‌المللی ایدز، زنان و کودکان در شیراز برگزار می شود

کنگره بین‌المللی ایدز، زنان و کودکان در شیراز برگزار می شود
به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره بین‌المللی ایدز، زنان و کودکان از 13 اردیبهشت ماه جاری به مدت سه روز در شیراز برگزار می‌شود. مدیر گروه مبارزه با بیماری‌ها در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این زمینه گفت: اساتید و صاحب نظران ملی و بین‌المللی در این کنگره حضور... 

آخرین موضوعات