حضور دکتر جوادی در کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا

حضور دکتر جوادی در کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
سومین و آخرین روز از کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا درمرکز همایش های برج میلاد با ارائه مقاله ای از جناب آقای دکتر سید محمد حسین جوادی تحت عنوان “طراحی مدل روانی اجتماعی عوامل خطر ساز جوانان ” همراه بوده است. قابل به ذکر است کنگره بین المللی... 

آخرین موضوعات