برگزاری کنگره ملی «آسیب شناسی خانواده» و جشنواره ملی «خانواده پژوهی»

برگزاری کنگره ملی «آسیب شناسی خانواده» و جشنواره ملی «خانواده پژوهی»
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ششمین کنگره ملی «آسیب شناسی خانواده» و دومین جشنواره ملی «خانواده پژوهی» با حضور جمعی از پژوهشگران و اندیشمندان در حوزه خانواده برگزار می شود . این برنامه دو روزه به همت دانشگاه شهید بهشتی و مشارکت 16 سازمان و نهاد از جمله اداره... 

آخرین موضوعات