برگزاری هفتمین کنگره ملی دانش اعتیاد در دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزاری هفتمین کنگره ملی دانش اعتیاد در دانشگاه علوم پزشکی ایران
هفتمین کنگره ملی دانش اعتیاد با محوریت “مداخلات چند بعدی زیستی، روانی و اجتماعی در پیشگیری و درمان اعتیاد 20 شهریور ماه به مدت سه روز در سالن همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود. به گزارش گروه علمی باشگاه خبرنگاران به نقل از وب دا؛... 

آخرین موضوعات