خلاهای قانونی حمایت از کودکان آزاردیده

خلاهای قانونی حمایت از کودکان آزاردیده
  به گزارش افکارنیوز، گروه اجتماعی – رییس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران گفت: آمار کودک آزاری در یک دهه گذشته در کشور به طرز تاسف انگیزی افزیاش یافته است و این مساله را باید در خلاهای قانونی و حاضر نبودن مددکاران اجتماعی در جریان رسیدگی به پرونده‌های... 

آخرین موضوعات