دولت، وجود موارد آزار جنسی در مدرسه را پذیرفت

دولت، وجود موارد آزار جنسی در مدرسه را پذیرفت
تایید رسمی خبر تعرض ناظم یک دبستان پسرانه به چند دانش آموز، بحث ایمنی جنسی کودکان و نوجوانان در مدارس ایران را از صحبت های درگوشی به سطح جامعه کشانده و رسانه ها اگرچه با ملاحظه و احتیاط اما اندک اندک به این موضوع می پردازند. یک ماه از آن روز می‌گذرد؛... 

آخرین موضوعات