چرا مرجع واحدی برای اعلام آمار آسیب های اجتماعی نداریم؟

چرا مرجع واحدی برای اعلام آمار آسیب های اجتماعی نداریم؟
روزبه کردونی در پاسخ به اینکه بزرگ‌ترین آسیب اجتماعی که در کشور ما وجود دارد چیست؟ اظهار کرد: می‌توان لیست متعددی از آسیب‌ها را نام برد که روند آن‌ها نامطلوب است و یا در برخی مناطق وضعیت بحرانی است. وی ادامه داد: اما به عقیده بنده گسترش گفتمان و احساس... 

آخرین موضوعات