کودک و همسرآزاری در صدر تماس‌های مردمی با اورژانس اجتماعی

کودک و همسرآزاری در صدر تماس‌های مردمی با اورژانس اجتماعی
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، با اشاره به گسترش واحدهای زیرمجموعه اورژانس اجتماعی، گفت: کودک و همسرآزاری همچنان در صدر تماس‌های مردمی با اورژانس اجتماعی هستند. محمد نفریه در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در خصوص تماس‌های مردم با... 

آخرین موضوعات