آیین رونمایی از کتاب جدید ” کیفیت زندگی” و ” سلامت اجتماعی” امروز انجام گرفت

آیین رونمایی از کتاب جدید ” کیفیت زندگی” و ” سلامت اجتماعی”  امروز انجام گرفت
کارگاه اموزشی طراحی و راه اندازی وب سایت ویژه مدیریان سمنهای مرتبط با پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر به همت انجمن مددکاران اجتماعی استان اردبیل در سالن همایش های سازمان بهزیستی اردبیل برگزار شد.در این کارگاه که با مشارکت دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه... 

آخرین موضوعات