به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) «راه اول» منتشر گردید.

به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) «راه اول» منتشر گردید.
شماره دوم گاهنامه علمی، آموزشی و خبری ـ تحلیلی انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی با عنوان «راه اول» منتشر گردید. این شماره از گاهنامه راه اول به مناسبت میلاد خجسته امام علی (ع) و روز مددکار اجتماعی و همچنین، برای توزیع در همایش «مددکاری اجتماعی و پیشگیری... 

آخرین موضوعات