درآمد میلیونی گدایان عربستان

درآمد میلیونی گدایان عربستان
هر چند مقامات سعودی از تشدید تدابیر برای از بین بردن پدیده تکدی گری در شهرهایی از جمله مدینه منوره و مکه مکرمه سخن گفته اند، با این حال این پدیده به ویژه در موسم‌های عمره و حج گسترش می‌یابد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، ۹۸ درصد گدایان سعودی نیستند... 

آخرین موضوعات