تغییرات گسترده در عناوین رشته‌های دانشگاهی/ گرایش‌ها حذف شدند

تغییرات گسترده در عناوین رشته‌های دانشگاهی/ گرایش‌ها حذف شدند
  دفترچه کنکور ۹۵ امسال نکات تازه ای را در برداشت که از آن جمله می توان به تغییر گسترده عناوین و گرایش رشته های تحصیلی برای سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵ اشاره کرد. به گزارش خبرنگار مهر، این تغییرات در عناوین و گرایش ها از سویی به سیاست بدون گرایش اعلام شدن... 

آخرین موضوعات